VISSERS VAN MENSEDie Vleie is 'n gemeente waar jy aanvaar word en die geleentheid geniet om te groei in jou verbintenis aan Jesus Christus.

Kom groei saam met ons . . . jy is welkom

Hoek van Kerkstraat en Duiwerivierstraat, HOEKWIL.

Kerkkantoor: Di - Vr 08:00 - 12:00;

Tel: 044 850-1610

Posbus 6, HOEKWIL 6538

Epos: dievleiengkerk@gmail.com; dievleiekantoor@gmail.com; webwerf: www.dievleie.co.za

LERAAR:

Ds. Dawie le Roux; Tel 044 850 1640; Sel 084 532 9958;

E-pos: dievleieleraar@gmail.com

KANTOORPERSONEEL:

  • SKRIBA: Rinette Ferreira 083 324 8935
  • KASSIER: Gera Botes 073 404 9660
  • KOSTER: Tony Rose 073 220 1408
  • ORRELIS: Emilie Theron 072 841 8981

Sondag-eredienstye:

OKTOBER - MAART : 09:00; APRIL - SEPTEMBER : 09:30

Kategese:

Gedurende skoolkwartale.

Laerskool - tydens erediens; Gr 7 - 11 - na erediens