VISSERS VAN MENSEDie Vleie is 'n gemeente waar jy aanvaar word en die geleentheid geniet om te groei in jou verbintenis aan Jesus Christus.

Kom groei saam met ons . . . jy is welkom

"Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê." - Rom. 13:8

Erediens Sondagoggend om 9:30

Kom kuier by ons op die hoek van Kerk- en Duiwerivierstraat, Hoekwil

Tel.: 044 850 1610

EREDIENSTYE:

HOEKWIL:

9:00 1 Oktober - 31 Maart

9:30 1 April – 30 September

SONDAGSKOOL:

Gr 1 – 6 : Tydens eredienste

Gr 7 – 11 : Na afloop van erediens

WILDERNISHOOGTE:

08:30 : 1ste Sondag van die maand

KINDERDIENSTE:

9:30 13 Augustus