Steen Clausen - Dialog & Diapraksis

Tid og rum for refleksion, fordybelse og udvikling

Personlige samtaler rådgivning og mægling

Rundbordsdialog - Ledelse af vanskelige dialoger og samtaler

Ledelse af udviklingsprocesser i institutioner og organisationer

Undervisning i dialog , procesledelse og konfliktmægling

Telefon: 2293 0875 - Email: Steen@diapraxis.dk - Baldersvej 7, 3400 Hillerød


Daglig leder Institut for Diapraxis - www.diapraxis.dk