• Velkommen. Vi synger sammen.
  • Kort oplæg fra Steen / Niels / Susanne med relevans til dagens tekst. Max 15 min.
  • Samtalegrupper. Afhængig af deltagerantallet arbejder vi i grupper med 4-5 deltagere. En af deltagerne noterer ned hvilke citater som deltagerne præsenterer og leder de efterfølgende samtaler i gruppen.
  • Præsentation. Hver af deltagerne medbringer en eller 2 sætninger fra det læste. Læser det op og fortæller meget kort hvorfor og hvordan det har berørt noget i ens liv.
  • Der er Kaffe / te og lidt snack / frugt. Hver deltager lægger 20 kr. Kan også betales én gang for alle aftener med 100 kr.
  • Dialog. Derefter samlet snak i hver gruppe med den inspiration som er kommet frem fra deltagerne.
  • Afslutning ved Steen / Niels / Susanne.

Husk: Jeg er den klogeste på mit liv. Sammen er vi klogere på vores liv.

Vi diskuterer ikke hvad der er den rette forståelse. Vi har en samtale om vores liv og livsforståelse i lyset af læsningen af K.E.Løgstrup / Bonhoeffer.