4. aften 24. april 2019

Invitation 4. aften - 24. april 2019

Studiegruppen “Kampen for retfærdighed” - Invitation til onsdag den 24. april kl. 19-21 i Slotskirkens hus.

Nu er vi kommet til 4. aften, hvor vi skal tage fat på Bonhoeffer.

Vi skal læse:

  • "Det kristne fællesskab" - side 35-72, teksten er uddelt
  • "Von guten Mächten" - salme/digt
  • Forskellige citater af Bonhoeffer (dem finder du her nedenfor)

Forskellige citater af Bonhoeffer:

I åbenbaringen handler det ... om Guds frihed, som finder sit stærkeste bevis i, at Gud netop frit har bundet sig til det historiske menneske, i at have givet sig ind i at stille sig til rådighed for mennesket. Gud er fri, ikke fra mennesket, men for mennesket. Kristus er Guds frihedsord.

Det er nutidens frygtelige fare, at vi over denne skrigen efer autoritet – enten det er førerens eller embedets – glemmer, at mennesket står der for sig selv over for den højeste autoritet, og at enhver, som her forgriber sig på mennesket, bryder evige love, påtager sig et overmenneskeligt ansvar, som til sidst vil knuse ham.

Hvad der er på spil er overhovedet ikke, om vores tyske kirkemedlemmer stadig kan tolerere at have kirkefællesskab med jøderne. Det er jo netop den kristne forkyndelses opgave at sige: her er den kirke, hvor jøde og tysker sammen står under Guds ord; her vil det så vise sig, om en kirke stadig er kirke eller ej.

Hvis du er kommet med i det forkerte tog, nytter det ikke noget at løbe ned ad korridoren i den modsatte retning.

Hvem holder stand? Udelukkende den, som ikke har sin fornuft, sit princip, sin samvittighed, sin frihed, sin dyd som højeste målestok, men som er rede til at ofre alt dette, når han i troen og i bundethed til Gud alene kan kaldes til lydig og ansvarsbevidst handling, den ansvarlige, som kun vil, at hans liv skal være svar på Guds spørgen og kald.

Det er et uhørt krav, som ingen kommer udenom, der vil nærme sig problemet med en kristelig etik, - det krav nemlig, at han forhånd må opgive de to spørgsmål, som overhovedet førte ham til at beskæftige sig med det etiske problem – spørgsmålene ”Hvordan bliver jeg god?” og ”Hvordan kan jeg gøre noget godt?” -, fordi de ikke svarer til sagens natur, og i stedet for stille det helt andet spørgsmål, som er uendeligt forskelligt fra disse to, nemlig ”Hvad er Guds vilje?” (fra Ethik)

I 1998 opsatte man statuer over indgangsdøren mod vest i Westminster Abbey i London. Der er ti statuer, der alle repræsenterer martyrer fra det 20. århundrede. Statuen af Bonhoeffer er nummer 4 fra højre. Han har selskab af bl.a. Martin Luther King og Oscar Romero (ærkebiskop i El Salvador).


Juli 1939. Bonhoeffer sammen med sin tvillingesøster Sabine i London, lige efter hans ankonmst fra Amerika og inden hans endelige tilbagevenden til Tyskland.Et nutidigt foto af Bonhoeffers hjem i Marienburger Allee 43. I dag er det museum. Bonhoeffers værelse var på øverste etage. Han blev arresteret her den 5. april 1943.