Diakoni er kamp for retfærdighed

Oplæg fra Det norske kirkeråd 2010

1. Kampen for rettferdighet innebærer å stille seg ved siden av medmennesket, ikke som passiv tilskuer, men i aktivt engasjement. Mennesket lever i og er avhengig av samfunnsmessige strukturer. Verdensomspennende systemer er med på å bestemme den enkeltes liv. Det er derfor nødvendig å klargjøre årsakene til menneskelig nød og lidelse, arbeide for å endre forhold som opprettholder nødstilstander og skape nye livsmuligheter. Å vise solidaritet er å ta opp kampen og arbeide for rettferdighet og fred.

2. Alle mennesker har rett til å leve et menneskeverdig liv. Vi kan ikke stille oss likegyldige til mennesker som kjemper for livet. I denne kampen må vi stå på rettferdighetens og solidaritetens side sammen med dem.

3. Som kirke er vi utfordret til å arbeide med rettferdighet og menneskerettigheter i et globalt så vel som lokalt perspektiv. Dette gjelder utfordringer knyttet til globaliseringen, internasjonal handel, illegitim gjeld, fattigdom, krig, fred og forsoning, den teknologiske utviklingen, med mer.

Studiegruppe forår og efterår 2019

Vi mødes onsdage den 6.marts, 20.marts, 3.april, 24.april, 8.maj 2019 kl. 19-21 i Slotskirkens hus, Frederiksværksgade 2b, 3400 Hillerød

Studiegruppen ledes af Steen Clausen, Niels Horsbøl Eriksen og Susanne Gram Larsen

Vi udsender oplæg til aftenen 1 uge før studiegruppen mødes.

Vi tager udgangspunkt i K.E. Løgstrups og Dietrich Bonhoeffers forfatterskab - kompendium og oplæg foreligger omkring 1.februar 2019,

Tilmelding til Niels Eriksen nielshorsboleriksen@gmail.com

Arbejdsform for onsdage aftener


Sognerejse til Berlin, Wittenberg og Leipzig

Lørdag d. 17. til lørdag d. 24.august 2019

Forberedelse af rejsen onsdag den 29.maj og 19. juni kl. 19-21. Samt mere praktisk tirsdag den 13.august 19-21.

Under overskriften “Murens fald” - det skete for 30 år siden i november 1988 - vil vi besøge kirker og personer som spillede en aktiv rolle. Vi vil besøge lokale kirker og drøfte de udfordringer kirken møder i det tidligere DDR i dag.

Den protestantiske kirke arbejder også med begrebet “Retfærdig fred” i stedet for “retfærdig krig” - det vil vi se nærmere på.

På den hjemlige bane rejser tidligere provst Peter Holm i artikler spørgsmålet om kirkens kritiske rolle i forhold til samfundsudviklingen. Og Københavns biskop og domprovst har den 10.december 2018 holdt høring om samfundets behandling af flygtninge børn og protesteret.

Rejsen er ved at blive planlagt.

Se mere om sognerejsen her