Foredrag 17.september

Foredrag om Klimaforandringer, vedvarende energi og energiopladning

Anne Hauch

Tirsdag den 17.september kl. 19.30 i Slotskirkens hus.