Arbejdsmetode

Læsning af Kærlighedens gerninger

Selvom vi læser den på nudansk er det en særlig tekst vi skal igennem og tænke over. Det er ialt 364 sider på omkring 150 dage eller omkring 3 sider pr. dag i gennemsnit. Kierkegaard skriver selv i forordet:

"Disse kristelige overvejelser, som er Frugten af megen overvejelse, vil forstås langsomt men da ogsaa let, mens de vistnok ville blive meget vanskelige, om nogen ved flygtig og nysgerrig Læsning gør sig dem meget vanskelige." (side 10)

Derfor: Find et sted med fred og ro. Læs nogle sider eller temaer et par gange. Læg bogen væk og lad indholdet rumstere i dig resten af dagen eller natten. Hvornår du du har en chance for at læse i fred og ro.

Billede: Mit barnebarn Amalie koncentrerer sig om læsningen.

Arbejdsform når vi mødes 2 timer i studiegruppen:

"Søren Kierkegaard forsøger ikke at pådutte os en mening, men ønsker at vi hver især tager stilling til det vi læser. At vi hver især bliver opmærksomme på de eksistentielle problemer, forfatterskabet belyser, mærker efter og forholder os afprøvende og søgende til det, der bliver sagt."

Pia Søltoft i "Kierkegaard og kærlighedens skikkelser" side 10
Det bedste ved en bog er ikke de tanker, den indeholder, men de tanker den udløser. - Arne Næss
  • Velkommen. Vi synger sammen.
  • Kort oplæg fra Steen / Niels med relevans til dagens tekst. Max 10 min.
  • Samtalegrupper. Afhængig af deltagerantallet arbejder vi i grupper med 5-10 deltagere. En af deltagerne noterer ned hvilke citater som deltagerne præsenterer og leder de efterfølgende samtaler i gruppen.
  • Præsentation. Hver af deltagerne medbringer en eller 2 sætninger fra det læste eller bibelcitatet. Læser det op og fortæller meget kort hvorfor og hvordan det har berørt noget i dit liv.

Kaffe / te. Når alle har fortalt er der Kaffe - hver deltager lægger 20 kr. for kaffen og lidt snacks / frugt. Kan også betales en gang for alle aftener med 180 kr.

  • Dialog. Derefter samlet snak i hver gruppe med den inspiration som er kommet frem af deltagerne. Vi kunne kalde det. Inspiration og forståelse af det at være menneske i lyset af Søren Kierkegaards betragtninger i "Kærlighedens gerninger".
  • Aslutning ved Steen eller Niels.

Husk: Jeg er den klogeste på mit liv. Sammen er vi klogere på vores liv.

Vi diskuterer ikke hvad der er den rette forståelse. Vi har en samtale om vores liv og livsforståelse i lyset af læsningen af Søren Kierkegaard.