Bøn nr. 2 - Dus med gud

Kommentaren er hentet fra www.sks.dk - Søren Kierkegaard instituttet


Hvor skulle der kunne tales *retteligen om Kjerlighed, hvis Du var glemt


  1. *Du Kjerlighedens Gud, af hvem al Kjerlighed er i Himmelen og paa Jorden;
    1. Du Kjerlighedens Gud ... og paa Jorden] hentyder til 1 Joh 4,7-8: »Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed.« Jf. også Ef 3,15, hvor Paulus skriver, at han bøjer sine knæ for vor Herre Jesu Kristi fader, »af hvem al Faderlighed kaldes i Himlene og paa Jorden« (NT-1819).
    2. Se hele 1.johannesbrev kap. 4 vers 7-21
  2. *Du, der Intet sparede, men gav Alt hen i Kjerlighed;
    1. Du, der Intet sparede, men gav Alt hen i Kjerlighed] hentyder til Rom 8,32, hvor Paulus om Gud skriver: »Han, som ikke sparede sin egen Søn, men gav ham hen for os alle, hvorledes skulde han ikke ogsaa skienke os alle Ting med ham?« (NT-1819). – gav (...) hen: ofrede.