Bøn - Dus med gud fra SKS.dk

Kommentaren er hentet fra www.sks.dk - Søren Kierkegaard instituttet


Hvor skulle der kunne tales *retteligen om Kjerlighed, hvis Du var glemt


  1. *Du Kjerlighedens Gud, af hvem al Kjerlighed er i Himmelen og paa Jorden;
    1. Du Kjerlighedens Gud ... og paa Jorden] hentyder til 1 Joh 4,7-8: »Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed.« Jf. også Ef 3,15, hvor Paulus skriver, at han bøjer sine knæ for vor Herre Jesu Kristi fader, »af hvem al Faderlighed kaldes i Himlene og paa Jorden« (NT-1819).
    2. Se hele 1.johannesbrev kap. 4 vers 7-21