Kærlighedens væsen - og flamme

Studiegruppen begynder 29.august 2018

Studiegruppe med liv og åndrige samtaler, hvor alle kan være med

Grundbog: Søren Kierkegaard: Kærlighedens gerninger.

NUdansk udgave 2013 som sprogligt letter forståelsen.

Kierkegaard vil os noget personligt - Hvorfor er han vigtig for os i dag?

Kærlighedens gerninger består af én lang overvejelse – fordelt på 18 taler – over budet om at elske Gud og sin næste som sig selv. Kierkegaard belyser på genial vis hvad næstekærlighed betyder i praksis. Han viser os dybden i det dobbelte kærlighedsbud, og åbner for en ny måde at møde gud og næsten på. Der lægges vægt på centrale spørgsmål som: Hvem er min næste, hvad skylder jeg ham/hende, hvorledes udøves den rette gerning i forhold til næsten, og hvad afgør, om en sådan gerning kan kaldes kærlig. I bogen analyserer Kierkegaard blandt andet kravet om gengældt kærlighed, vane, mistro, selviskhed, jalousi, misundelse, hovmod og dømmesyge.

Glæd dig til øvelser for hjerne og hjerte.

Studiegruppen mødes 2 timer fra 19-21 omkring hver 3.onsdag i Slotskirkens sognegård.

29.august - 19.september - 10.oktober - 31.oktober - 14.november - 28.november - 12.december - 9.januar - 23.januar - slut kærlighedens gerninger. NB. 13.februar ny studiegruppe

Ledes af Steen Clausen og Niels Eriksen fra Slotskirkens studiegrupper

Tilmelding til Niels Eriksen på nielshorsboleriksen@gmail.com

“Leve Tankens Flugt, leve Dandsen i det Uendeliges Hvirvel, leve Bølgeslaget, der skjuler mig i Afgrunden, leve Bølgeslaget, der slynger mig op over Stjernerne.” Citat: Søren Kierkegaard "Gjentagelsen" 5,143