Slotskirkens studiegrupper

Efteråret 2019 med temaet "Klimacafe - Bæredygtigt liv".

Hvad er det nye du og jeg og vore familier og fællesskaber skal i gang med for at være med til at skabe en bæredygtig verden i vores globale fællesskab? Vi undersøger sammen hvordan kristendom, andre religioner, filosofi og “FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030” kan inspirere os til de nødvendige ændringer i vore liv, holdninger og praksis. Læs invitationen her

Deltagelse er gratis. Vi betaler et beskedent beløb for kaffe mv. Ledere og undervisere arbejder frivilligt.

Tilmelding til: Niels på nielshorsboleriksen@gmail.com

Allerede afholdte studiegrupper

Frans af Assisi. Kristne mystikere - hvad siger de os i dag? Link til materialet - forår 2017

Johannesevangeliet vejledt af Lene Højholts bog "Vejen". Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet. Link til materialet - Efterår 2017 og forår 2018

Næstekærlighed gennem studier og samtale om Søren Kierkegaards Kærlighedens gerninger. Link til Materialet - Efteråret 2018 ind i januar 2019

Retfærdighed. Diakoni er kamp for retfærdighed. Med K.L. Løgstrup og Dietrich Bonhoeffer. Link til materialet - Foråret 2019