Skabelsesberetningen

Jeg har medtaget skabelseshistoriens 5. og 6. dag. I oversættelsen fra 2014 og den officielle i 1992.

Det er interessant at se, at herske over, nu bliver til at tage ansvar for. Vers 26 og 28. I begge versioner er vi skabt / formet til at spise planter. Interessant.

Første Mosebog som den er oversat og udgivet af Bibelselskabet i 2014.

20 Så sagde han: »Havet skal vrimle med levende væsener, og over jorden, under himlens bue, skal der flyve fugle.«

21 Gud formede de store havdyr, alle slags levende væsener i vandet og alle slags fugle, og han syntes godt om det.

22 Gud velsignede dem med sin livsstyrke og sagde: »Formér jer og bliv så mange, at vandet i havet og himlen over os bliver fyldt med liv.«

23 Og det blev aften, og det blev morgen. Det var den femte dag.

24 Så sagde Gud: »Jorden skal give liv til alle slags levende væsener: store dyr, smådyr, ja, alle slags dyr.« Og straks blev det sådan.

25 Gud formede hver enkelt dyreart på jorden, og han syntes godt om dem.

26 Gud sagde til sig selv: »Lad os nu forme mennesket. Det skal ligne os, så det kan tage ansvar for fiskene i havet, fuglene i luften og dyrene på jorden.«

27 Og Gud formede mennesket, så det lignede ham. Han skabte mennesket som mand og kvinde

28 og velsignede dem med sin livsstyrke. Han sagde til dem: »Få børn, og bliv så mange, så I kan fylde hele jorden og tage ansvar for fiskene i havet, fuglene i luften og alle dyrene på jorden.

29 Alle planter og frugttræer på jorden er jeres. Dem skal I leve af.

30 Og alle levende dyr, fugle og smådyr skal spise af de grønne planter.« Sådan blev det.

31 Gud så på alt det, han havde skabt, og han syntes virkelig godt om det. Og det blev aften, og det blev morgen. Det var den sjette dag.

Første Mosebog i den autoriserede udgave 1992

20 Gud sagde: »Vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden oppe under himmelhvælvingen!« Og det skete;

21 Gud skabte de store havdyr og alle slags levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle. Gud så, at det var godt.

22 Og Gud velsignede dem og sagde: »Bliv frugtbare og talrige, og opfyld vandet i havene! Og fuglene skal blive talrige på jorden!«

23 Så blev det aften, og det blev morgen, femte dag.

24 Gud sagde: »Jorden skal frembringe alle slags levende væsener, kvæg, krybdyr og alle slags vilde dyr!« Og det skete;

25 Gud skabte alle slags vilde dyr, al slags kvæg og alle slags krybdyr. Gud så, at det var godt.

26 Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.«

27 Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.

28 Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!«

29 Gud sagde: »Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde.

30 Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde.« Og det skete.

31 Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen, den sjette dag.