Expertise

De Accolade bouwt verder op een jarenlange ervaring en expertise in het begeleiden van leerlingen en leerkrachten via onder meer :


{ de vroegere GON-ondersteuning en ervaring in klasgerichte ondersteuning naar het gewoon basis- en secundair onderwijs voor kinderen en jongeren met leermoeilijkheden, autismespectrumstoornissen, gedrags-en emotionele stoornissen, …


{ bestaande, heel laagdrempelige samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs


{ lange ervaring in begeleiden van inclusietrajecten voor kleuters en kinderen met matige tot ernstige verstandelijke beperking (type 2)


{ actieve partners in waarborgregeling


{ nauwe samenwerking met andere sectoren (waaronder MFCs en CARs)