Aanmelden type BaA, 3, 7 (spraak) of 9

aanmeldingsdocument type BaA, 3, 7 (spraak) en 9

Opgelet : klikken op bovenstaande link, dan eerst downloaden, dan pas invullen !

Hoe leerlingen aanmelden met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag

types BaA, 3, 7 (spraak) of 9 ?


Scholen kunnen in samenspraak met ouders en CLB aanmeldingen doen bij ondersteuningsnetwerk De Accolade voor volgende leerlingen:

1) Leerlingen met verslag BaA

§ Leerlingen MET ONDERSTEUNINGSNODEN die reeds een (individueel) verslag hebben, worden aangemeld bij het zorgloket van De Accolade.

Gelieve hiervoor onderstaand "aanmeldingsdocument type BaA, 3,7 (spraak) of 9" te downloaden als excell-bestand, dan pas in te vullen en dit terug te sturen naar zorgloket@deaccolade.be


2) Leerlingen met gedragsproblemen (type 3)

§ Leerlingen MET ONDERSTEUNINGSNODEN die reeds een gemotiveerd verslag of verslag hebben worden aangemeld bij het zorgloket van De Accolade.

Gelieve hiervoor onderstaand "aanmeldingsdocument type BaA, 3,7 (spraak) of 9" te downloaden als excell-bestand, dan pas in te vullen en dit terug te sturen naar zorgloket@deaccolade.be

§ Leerlingen die op dit moment nog geen gemotiveerd verslag hebben kunnen ook aangemeld worden via De Accolade. Als samen met het CLB en ouders afgesproken was dat de leerling écht ondersteuning nodig heeft en er is een kwalitatief HGD-traject doorlopen dan kunnen deze leerlingen aangemeld worden.


3) Leerlingen met een spraakstoornis (type 7 - STOS).

Gelieve onderstaande leerlingen aan te melden bij het zorgloket van De Accolade :

  • Een leerling die

§ anno 2016 GON begeleiding kreeg en nog recht heeft op GON-begeleiding.

§ anno 2016 geen GON begeleiding kreeg, maar wel nog recht heeft op GON-begeleiding.

§ anno 2016 geen recht meer heeft op GON-begeleiding, maar wel nog steeds een ondersteuningsnood heeft.

§ nog geen GON begeleiding kreeg en dus een nieuwe vraag heeft. Hiervoor hoeft er wel al een inschrijvings/gemotiveerd

verslag of verslag te zijn !

§ Gelieve deze leerlingen aan te melden bij het zorgloket van De Accolade door onderstaand "aanmeldingsdocument

type BaA, 3,7 (spraak) of 9" te downloaden als excell-bestand, dan pas in te vullen en dit terug te sturen naar

zorgloket@deaccolade.be

4. Leerlingen met ASS (type 9)

Gelieve onderstaande leerlingen aan te melden bij het zorgloket van De Accolade :

  • Een leerling die

§ anno 2016 GON begeleiding kreeg en nog recht heeft op GON-begeleiding.

§ anno 2016 geen GON begeleiding kreeg, maar wel nog recht heeft op GON-begeleiding.

§ anno 2016 geen recht meer heeft op GON-begeleiding, maar wel nog steeds een ondersteuningsnood heeft.

§ nog geen GON-begeleiding kreeg en dus een nieuwe vraag heeft. Hiervoor hoeft er wel al een inschrijvings/gemotiveerd

verslag of verslag te zijn !

Gelieve deze leerlingen aan te melden bij het zorgloket van De Accolade door onderstaand "aanmeldingsdocument type BaA, 3,7 (spraak) of 9" te downloaden als excell-bestand, dan pas in te vullen en dit terug te sturen naar zorgloket@deaccolade.be