Aanmelden type 2, 4, 6 of 7 (auditief)

Aanmeldingsdocument type 2, 4, 6 of 7 (auditief)

Opgelet : klikken en dan eerst downloaden vooraleer in te vullen !!!

Hoe leerlingen aanmelden met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag types 2, 4, 6 of 7 (auditief) ?


Er zijn 2 mogelijkheden :


1. De leerling met attest type 2,4,6 of 7 kreeg in 2016-2017 al GON/ION begeleiding :

 • Leerlingen die ondersteuning kregen in schooljaar 2016-2017, blijven deze ondersteuning in 2017-2018 krijgen vanuit de huidige betrokken ondersteunde types 2, 4, 6 of 7 (auditief)- scholen.
 • Deze leerlingen hoeven NIET via het aanmeldingsdocument aangemeld te worden bij De Accolade. Voor ondersteuning van deze leerlingen mag je rechtstreeks contact opnemen met de betrokken ondersteunende school.
 • Over het aantal uren dat het kind ondersteund wordt, zal de betrokken type 2, 4, 6 of 7- school met u in gesprek gaan.

! = Als de ouders een vraag hebben naar verandering van ondersteunende school, dan wordt dit een nieuwe vraag (zie punt 2).


2. Het is een nieuwe vraag naar ondersteuning voor leerlingen met een attest/verslag type 2, 4, 6 of 7 (auditief).

 • Dit is :
   • Als de ondersteuningsvraag nieuw is (nog geen GON/ION in 2016-2017).
   • Als de leerlingen veranderen van lager naar secundair onderwijs
   • Bij type-wijziging
   • Bij veranderen van school
 • De Accolade zal contact opnemen met de voorkeursschool van de ouders.

=> Deze leerlingen passeren dus bij voorkeur WEL via het zorgloket van De Accolade. Gelieve onderstaand "aanmeldingsdocument type 2, 4, 6 of 7 (auditief) " te downloaden als excell-bestand, dan pas in te vullen en dit terug te sturen naar zorgloket@deaccolade.be