Lehen eguna eta familiekin aurkezpenak

Inicio de curso y presentación a familias

Familiekin lehen batzarra  Reunión con las familias:


protokoloa

protokoloa: gailuen erabilera eta puntualtasuna

AURREKOAK:

2023-2024 ikasturteko lehen eguna: irailaren 7a

Inicio de curso 2023-2024: 7 de septiembre

Aurkezpen ordutegia:  

Horario de presentaciones:

DBH 1 - 10:00

DBH 2 - 10:30

DBH 3 - 11:00

DBH 4 - 11:30