Twincoté: Wie zijn we? Wat doen we?

• Het oudercomité vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op onze school. Hun voornaamste taak bestaat erin alle

mogelijke initiatieven te ontwikkelen om de band tussen ouders, kinderen, leerkrachten en directie te versterken.

Vandaar dat een goede doorstroming van informatie belangrijk is.


• Via samenwerking en het organiseren of ondersteunen van een waaier van activiteiten kan dit doel bereikt worden.

• We organiseren een aantal pedagogische activiteiten. Bijvoorbeeld rond pesten, ADHD, leren leren enz.

• We bieden ondersteuning bij de vele schoolse initiatieven zoals: het grootouderfeest, Sinterklaasfeest, kerstmarkt,

kerstfeest, receptie, diploma-uitreiking…

• Financieel steunen we: het busvervoer, fruitproject, bosklassen, langlaufen, schoolreizen…. We kopen soms ook

materiaal aan voor de kinderen zoals ballen, speeltuigen, speelgoed…

• De opbrengsten van al onze acties komen uiteraard ten goede van onze kinderen en tevens zorgen we ervoor dat de

financiële kosten voor de ouders draaglijk blijven.

• Jaarlijks zijn er een 5 à 6 algemene vergaderingen die doorgaan op school. Op die vergaderingen zijn, naast de

directeur, enkele afgevaardigde leerkrachten aanwezig. Op deze vergaderingen worden de activiteiten voorbereid. Ook

wordt er op een ontspannen manier van gedachten gewisseld over allerlei zaken die de school, de kinderen en de

ouders aangaan. Het hoe en waarom van initiatieven of beslissingen wordt besproken en toegelicht.

• De weg naar het oudercomité ligt open voor iedereen! Hebt u vragen of voorstellen die u graag besproken ziet, aarzel

dan niet om de voorzitter of een andere lid te contacteren. Tevens is er onze ideeënbus waar iedereen zijn suggesties

kan deponeren.

Voor problemen betreffende uw kind(eren) en de klas vragen wij u dat u zich steeds rechtstreeks richt tot de

leerkracht of de directeur. U kunt bij de mensen van het oudercomité altijd terecht met algemene vragen,

ideeën of voorstellen.