Ouderraad

De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders. Zij kunnen op vraag van de schoolraad of op eigen initiatief schriftelijke adviezen geven aan het schoolbestuur betreffende bijvoorbeeld veiligheid, projecten, schoolreglement, lestijdenpakket …

Zij engageren zich om 4 keer per jaar samen te komen en enkele agendapunten te bespreken.

Elke ouder van wie zijn kind(eren) regelmatig aanwezig is (zijn) en ingeschreven is (zijn) in GBS De Twinkeling kan zich kandidaat stellen voor de ouderraad. De ouder kan zich aanmelden als lid van de ouderraad door zich aan te melden via:

De huidige ouderraad bestaat uit:

De voorzitter: Werner Meeuwissen

De secretaris: Ellen Vervaet

Vertegenwoordigers schoolraad: Filip Kennis en Inne Remeysen

Extra lid: Elke Vanwesemael

Mailen kan naar ouderraad@detwinkeling.be