Opvoedingsproject

“De Rank”: een dynamische school, wortelend in een christelijke levensvisie, stevig geworteld in de lokale leefgemeenschap, kindgericht, waardengericht, wereldgericht.

Een kindgerichte school: in De Rank staat het kind centraal. De Rank wil een thuis zijn voor alle kinderen, ongeacht hun afkomst, huidskleur of leervermogen. Wij willen gelukkige kinderen die zich bewust zijn van hun eigenwaarde en zich gerespecteerd weten in wat ze zijn.

Een waardengerichte school: respect voor elkaar, eerlijkheid, openheid, blijken van waardering en solidariteit zijn de centrale, christelijk geïnspireerde waarden die onze kindgerichte visie onderbouwen. Directie en leerkrachten van zowel kleuterschool als lagere school willen een hecht, dynamisch team vormen dat zelf gedragen wordt door de waarden die De Rank voorstaat en wil uitdragen.

Een evenwichtige, vernieuwende, wereldgerichte school: De Rank is een voortrekker in de toepassing van nieuwe pedagogische inzichten en didactische methodieken, met evenwicht tussen eindtermen en ruimte voor creativiteit, exploratie, expressie en sportieve ontplooiing. De Rank is een moderne maatschappijgerichte school, met oog voor de snel groeiende wereld van vandaag die wij benaderen vanuit de belevingswereld van het kind.

Een open school: directies en leerkrachten zorgen voor heldere communicatie naar de ouders. Ouders kunnen steeds terecht bij directie en leerkrachten. Iedere ouder kan, zonder verkiezing, lid worden van de zeer actieve ouderraad.