Onze school

Gegevens

De Rank

Aarschotsesteenweg 172

3111 Wezemaal

016 58 20 68

info@derank.be

www.derank.be

Schoolbestuur

Van alle mensen en organen die De Rank maken wat ze is (kinderen, ouders, directies, leerkrachten, ouderraad, schoolraad) is het schoolbestuur wellicht het minst gekende. Daarom een korte kennismaking.

Het schoolbestuur (of ‘raad van bestuur’) is de instantie die het onderwijs in een lokale gemeenschap organiseert en mogelijk maakt. Hoofdtaken van het schoolbestuur zijn, kernachtig samengevat: beslissingen nemen, opvolgen en stimuleren. In nauw overleg met de directie zet het schoolbestuur de bakens uit voor het schoolleven en De Rank.

Wat volgen wij concreet op? De open, christelijk geïnspireerde identiteit; de sterke, hedendaagse pedagogische werking; de aanwerving, ondersteuning en evaluatie van directies en leerkrachten; de organisatie van het onderwijs en de schooladministratie; juridische aspecten; het financieel en materieel beleid – onnodig te zeggen dat dit laatste de voorbije jaren heel wat aandacht heeft opgeëist. Het dynamisme en de groei van de afgelopen jaren heeft het beleid van De Rank er niet eenvoudiger op gemaakt.

Ouderraad

De Rank kan rekenen op de steun van een uitgebreide en actieve ouderraad. Iedereen kan lid worden: de ouderraad organiseert geen verkiezingen. Er zijn een achttal vergaderingen per jaar.

Het kan evenwel zijn dat je niet direct van vergaderen houdt, maar eerder praktisch aangelegd bent en af en toe een handje wil helpen. Jouw hulp is dan welkom in een werkgroep.

Hoe meer mensen willen meedoen en zich dienstbaar opstellen, hoe meer kansen onze kinderen krijgen om op te groeien in een open en sfeervolle school.

De ouderraad heeft een eigen website : http://www.ouderraadderank.be.

KODiD

Dit is onze scholengemeenschap. Meer informatie kan u vinden op de website.

CLB-gezondheidszorg

Onze school werkt samen met het C.L.B. van Haacht.

Ieder kind heeft recht op C.L.B. – begeleiding. Elke C.L.B. -bemiddeling is gratis.

De samenwerking met het C.L.B. omvat:

  • Begeleiding en advies van kleuters met ontwikkelingsachterstand.
  • Begeleiden en advies van kinderen met ontwikkelingsachterstand in de lagere school.
  • Studieadvies voor zesdeklassers.

Vestiging Keerbergen

Molenstraat 42

3140 Keerbergen

tel: 015 50 93 20

fax: 015 50 93 21

haacht@clb-net.be

C.L.B.-medewerker in De Rank: Christel Van de Wijngaert

Contact: christel.vandenwijngaert@clbhaacht.be of via bovenstaande telefoonnummers.

Wij zijn aangesloten bij het gezondheidscentrum van Haacht.

Het medisch schooltoezicht is wettelijk verplicht. De equipe medisch schooltoezicht is dagelijks telefonisch te bereiken. De Schoolarts, dolkter Appelmans, is te bezoeken na persoonlijke afspraak. Ouders hebben het recht zich te verzetten tegen de arts. In dat geval dienen ze binnen de 15 dagen met een aangetekende brief hun verzet mee te delen aan de equipe medisch schooltoezicht:

Gezondheidscentrum Keerbergen

Molenstraat 42

3140 Keerbergen

tel: 015 50 93 20

fax: 015 50 93 21

haacht@clb-net.be

Zij moeten vervolgens binnen de negentig dagen een andere schoolarts contacteren die verbonden is aan een door de Vlaamse regering erkende equipe medisch schooltoezicht.