Vacature Sociale Innovator

Den Dries vzw - rolomschrijving beleidsmedewerker sociale innovatie

De beleidsevoluties en uitdagingen in onze sector zijn groot!

Wij willen een trendsetter zijn door te investeren in innovatieve projecten, in proactieve co-creatie, in unieke partnerschappen, in een waardevolle vraaggestuurde werking en in een wendbare organisatie.

De beleidsmedewerker innovatie- en organisatieontwikkeling moet onze organisatie inspireren en ondersteunen in deze kanteling.


Innovator

 • Je volgt van nabij de beleidsevoluties in de welzijns- en zorgsector en weet deze te vertalen naar opportuniteiten, hiaten of mogelijke bedreigingen voor de organisatie. Je werkt hiervoor concrete beleidsvoorstellen uit.
 • Je onderzoekt maatschappelijke tendenzen en evoluerende noden in de samenleving, met bijzondere aandacht voor onze doelgroep en weet deze te vertalen naar opportuniteiten voor onze werking.
 • Je onderzoekt nieuwe marktbehoeften bij onze doelgroep en detecteert, analyseert mogelijke nieuwe marktsegmenten. Je vertaalt deze naar concrete groeimogelijkheden voor de organisatie.
 • Je werkt beleidsvoorstellen en initiatieven uit als antwoord op huidige en toekomstige uitdagingen in de zorg en in de samenleving. Deze initiatieven moeten de organisatie helpen om ons aanbod en onze aanpak nog beter te kunnen afstemmen op de noden en verwachtingen van de doelgroep. Ze moeten leiden tot een effectievere realisatie van gebruiksgerichte zorgdoelen. Dit kan gaan over nieuwe vormen van dienstverlening en/of dienstverlening aan nieuwe doelgroepen.
 • Je onderzoekt alternatieve financieringsvormen en volgt alle mogelijke subsidiekanalen op. Je vertaalt deze subsidiemogelijkheden naar concrete opportuniteiten en projectideeën mits deze de realisatie van onze doelstellingen kunnen ondersteunen.
 • Je inspireert de organisatie in het ontwikkelen van nieuwe diensten, concepten, partnerschappen (…) door het aanreiken/vertalen van contextuele informatie en referentiekaders.


Projectmanager

 • Je vertaalt onze plannen en ideeën naar concreet gestructureerde projecten: acties, timing, budgetten, projectstructuur, etc. Je schrijft subsidiedossiers en bent verantwoordelijk voor een kwalitatieve uitvoering en een nauwkeurig projectmanagement. Soms zal je deze projecten ook zelf aansturen, dit betekent: kwaliteitsbewaking, projectmanagement en –financiering, parterschappen, .. Je rapporteert over de voortgang, etc. en stuurt daarin bij waar nodig.
 • Voor de implementatie van deze nieuwe projecten zet je efficiënte projectstructuren uit. Je leidt deze interne projectteams, ondersteunt deze teams met de juiste projecttools en stuurt bij waar nodig.
 • Je zorgt voor een vlotte afstemming met alle betrokken organisatiedelen en medewerkers.


Netwerker

 • Je draagt bij aan een stevige positionering van onze organisatie door actieve deelname aan de sectorale samenwerkingsverbanden zoals Kwaito, de provinciale werkgroep en de SOM.
 • Je bent een co-creator en dus zeer alert voor vernieuwende en versterkende partnerschappen. Je gaat creatief op zoek naar nieuwe kennis, inzichten en inspiratie.
 • Je richt de blik naar buiten en verbindt onze organisatie met innovatoren binnen en buiten de welzijnssector om kennis op te sporen, te ontwikkelen, te delen en te co-creëren. Universiteiten, overheidsinstellingen, gebruikersorganisaties, bedrijven, …

Profiel

We zoeken een vlotte, creatieve en gedreven collega met gevoel voor humor en enorme voelsprieten voor opportuniteiten en tendenzen in onze sector.

Je denkt en werkt zeer cliëntgericht; waarbij de kernwaarden van onze organisatie het kompas zijn voor jouw reflecties en voorstellen.

Je werkt vanuit een wederzijds respect en op basis van een ‘onvoorwaardelijkheid’ aan het heden en de toekomst van onze organisatie. (lees hier over de beleidslijnen van Den Dries)


Vaktechnische competenties

  • Je hebt kennis van sociale innovatie en een brede ervaring met projectmanagement.
  • Je hebt ervaring met het aansturen van projectteams, -tools en rapportage.
  • Je bent een ‘coachend projectleider’, je weet projectteams en -medewerkers te inspireren, motiveren, te ondersteunen maar ook bij te sturen indien nodig.
  • Je bent zeer goed op de hoogte van de Vlaamse welzijnssector met zijn beleidsorganen en sectororganisaties.
  • Je hebt zicht op mogelijke subsidiekanalen Vlaamse, Sectoraal en Europees.
  • Je bent een vlotte netwerker, communicator, in staat om een netwerkstrategie en innoverende partnerschappen uit te bouwen.
  • Je bent sterk in het divergeren en convergeren: opportuniteiten en ideeën vertalen naar concrete projectplannen met de meeste impact en meerwaarde voor de organisatie.
  • Je kan zelfstandig werken en neemt je verantwoordelijkheid op voor de projecten die je initieert.
  • Je bent een enthousiasmerende inspirator, gericht op samenwerking en co-creatie.
  • Je hebt een vlotte pen om beleidsadviezen en subsidiedossiers uit te schrijven
  • Je hebt een gigantische ondernemingszin, creatief en vernieuwend in projectontwikkeling en partnerschappen.

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling (of bespreekbaar) met spoedige indiensttreding.

Heb je zin in deze nieuwe rol? Stuur ons dan zeker jouw kandidatuur voor 28.02.2018 via mail naar veerle.herst@arteria.be

Of ben je zeer nieuwsgierig en heb je nog vragen? Bel Veerle Herst op 0496 266 183