รายงานข้อมูลสารสนเทศ กศน.ในเขตภาคเหนือ

รายงานรายสัปดาห์ : อัปโหลดไฟล์เอกสารรายงาน (Word)

ดาวน์โหลดตัวอย่างรายงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน.docx

รายงานรายสัปดาห์ : อัปโหลดไฟล์เอกสารรายงาน (Word)

รายงานรายเดือน : กรอกข้อมูลใน Google Form

รายงานรายไตรมาส : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Google Form

รายงานรายไตรมาส : อัปโหลดไฟล์เอกสารรายงาน (Excel)

รายงานรายไตรมาส : กรอกข้อมูลใน Google Form

รายงานรายไตรมาส : กรอกข้อมูลใน Google Form