สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

   วันอังคาร ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี

            "เข้าร่วมประชุมรับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี" 

โดยมี นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. เป็นประธาน  

ณ  สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ


วันที่ ๑๖-๑๙ มีนาคม  ๒๕๖๖    สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี   เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา กศน.เกมส์ ๒๕๖๖ ระดับประเทศ 

โดยมี นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด  

ณ  สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

📷📷📷📷📷📷📷

📷สามารถรับชมภาพและคลิปวิดีโอการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 ระดับประเทศ ในเว็บไซต์รวมรูปภาพนี้ได้เลยค่ะ

https://sites.google.com/nfe.../onie-game-sakaeo-2023/home

📷ภาพถ่ายการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 ระดับประเทศ ได้ที่เพจ Flmage 

https://www.facebook.com/FImagePhotographer?mibextid=ZbWKwL

ระบบสารสนเทศ

จัดซื้อ จัดจ้าง

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี  

หมู่ ๕ ถ.สุวรรณศร-เขาใหญ่ ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ 

โทร. ๐-๓๗๔๕-๒๖๔๒  โทรสาร. ๐-๓๗๔๕-๒๖๔๓