สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ "ไทยมีงานทำ" หางานเชิญทางนี้

สนใจสมัคร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กดลิ้งค์ https://thaimengaantam.doe.go.th/ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด 

วันเสาร์ ที่   ๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๖  นายพีระพงษ์  รุ่งเรืองศิลป์  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี    มอบหมายให้   นายทรงชัย  ลิ้มตระกูล  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมทั้งบุคลากรในสังกัด  "เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ณ   บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี และ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี   ตำบลไม้เค็ด   อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี 

วันพุธ  ที่   ๑๒  เมษายน   ๒๕๖๖    สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี 

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "วันสงกรานต์" ประจำปี ๒๕๖๖  โดย นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี  นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รดน้ำดำหัว ขอพรจาก นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และ นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 

เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย


ประกาศ สำนักงานกศน.จังหวัดปราจีนบุรี บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ 

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล

ระบบสารสนเทศ

จัดซื้อ จัดจ้าง

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2566

แบบฟอร์มเอกสาร ดาวน์โหลด

สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี  

หมู่ ๕ ถ.สุวรรณศร-เขาใหญ่ ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ 

โทร. ๐-๓๗๔๕-๒๖๔๒  โทรสาร. ๐-๓๗๔๕-๒๖๔๓