กศน.ตำบลนาทม

บุคลากร กศน.ตำบลนาทม

นายดลชัย สุมาพันธ์

ครู กศน.ตำบลนาทม

ติดต่อสอบถาม 098-0968148

กศน.ตำบลนาทม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

เดิมทีเป็นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ย้ายที่ทำการ ทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งฝนจึงได้ขอความอนุเคราะห์สถานที่กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมในการขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดตั้งศูนย์ กศน.ตำบลนาทม สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งฝน