นายภาสกร  ชมภูบุตร

ผอ.กศน.อำเภอแหลมงอบ

หัวหน้า กศน.ตำบล

นางสาวชนากานต์  บัวบาน

ครู กศน.ตำบลน้ำเชี่ยว

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

มาตรฐาน-กศน.ตำบล-ปี-2565.pdf

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาวชนากานต์ บัวบาน ครู      กศน.ตำบลน้ำเชี่ยว พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอแหลมงอบ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกใน                                 พระมหากรุณาธิคุณ  ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดรัชสมัยที่พระองค์ทรงครองราชย์ มายาวนานกว่า ๗๐ ปี 

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ บุคลากร กศน.อำเภอแหลมงอบและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกันทำความสะอาดทาสีบริเวณทางเท้าบริเวณหน้าวัดแหลมงอบจนถึงประภาคารแหลมงอบ

สาระน่ารู้