งานพัสดุ

สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด

นางสาวจารุวรรณ สังข์เอียด

นักจัดการงานทั่วไป

เลขที่ตำแหน่ง 1154

ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ