เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ารสร้าง การพัฒนาและศึกษาผลการใช้ ชุดวิชา น้ำหมักชีวภาพบำรุงพืช

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโฮ่ง

จัดทำวิจัยโดย : นางนันท์นภัส นันทะเสน ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโฮ่ง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

นางสาวเรณู ลีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง เข้าร่วมงานพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวดกิจกรรมการขยายผลโครงการจิตอาสา สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมกันนี้ กศน. อำเภอบ้านโฮ่ง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ การประกวดชุมชนจิตอาสา ระดับประเทศ ชุมชนบ้านป่าดำ หมู่ 13 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีศึกษาธิการ เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศชุมชนจิตอาสาระดับประเทศ บ้านป่าดำ หมู่ 13 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนจำนวนผู้เข้าชมเว็บ เริ่มนับวันที่ 1 มกราคม 2564