home

Kinderen van deze tijdDe Eenhoorn is een plek waar kinderen van deze tijd welkom zijn en samenkomen om hun specifieke kwaliteiten te ontdekken

en wat ze daarmee kunnen doen.

Kinderen van deze tijd hebben vaak kwaliteiten, o.a. hooggevoeligheid, die op dit moment in de maatschappij nog niet zo worden gevraagd.


Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor deze kinderen. Ouders merken vaak al vroeg dat ze moeilijker hun weg kunnen vinden.

Ze herkennen zichzelf niet op school of in de maatschappij en voelen zich er buiten staan. Dit geeft soms gedrags- en/of leerproblemen.

Niet de werkelijkheid van de natuur maar de werkelijkheid van de maakbare samenleving vormt het kader waarbinnen jonge mensen hun weg

naar volwassenheid moeten zien te vinden.

Niet de werking van de zon op het aardse leven maar 5G, likes, views en followers, de nieuwste I-phone of Nike pattas vormen de handvatten

waarmee jonge mensen hun persoonlijkheid kunnen vormgeven.


Ieder kind zoekt naar spiegeling van zijn/haar kwaliteiten om te ontdekken wie hij/zij is, wat is je identiteit, wie ben je?

Allereerst bij de vader en moeder en later bij vrienden/vriendinnen en op school.

Daarmee schraagt het zijn/haar persoonlijkheid. Maar als je kwaliteiten de tijd vooruit zijn en verder gaan

dan de sociaal-maatschappelijke context van dit moment valt dat niet mee. Waar haal je dat dan vandaan?

Het enorme tempo en dynamiek van deze tijd vraagt om innerlijk leiderschap.

Kinderen van deze tijd zijn over het algemeen niet meer geinteresseerd in welvaart maar in welzijn.De Eenhoorn is de metaforische verbeelding van het proces van zelfinzicht.

Met het verzamelen van zelfinzicht, zelfkennis, openbaart zich ieders plek onder de zon.

Kinderen van deze tijd zijn van harte welkom om samen hun specifieke kwaliteiten te ontdekken en wat ze daarmee kunnen doen.

Zo kunnen we gezamenlijk groeien en gaan genieten van de boeiende en o zo interessante tijd waarin deze kinderen een cruciale rol

kunnen gaan spelen (als ze dat willen). Dit alles gericht op het hier en nu, op deze tijd, op wie je nu bent.