Decoratie

Dieter Homburg, een ouder van onze school, bracht wat groen naar de bureau van de directie!


Dag van de leerkracht

5 oktober 2020 zetten we ons lerarenteam in de bloemetjes!


festiviteiten uitgesteld

Het coronavirus is nog niet onder controle. Tot eind december schrappen wij onze festiviteiten (winterkRing, schoolkringen, ...).

De kRing verjaart

We blazen dit schooljaar 20 kaarsjes uit! Het belooft een feestelijk jaar te worden. Meer info volgt...

leden schoolraad gezocht