Södra Sverige Dans Konferensen

Alla inom fältet samlas för att samtala om danskonstens 

plats och förutsättningar i södra Sverige.

30 - 31 januari 2024

på High Court i Malmö

Varför har vi skapat Södra Sverige Dans?