ประกาศข่าวสาร จากงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

📢ขอเชิญชวน

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

เปิดรับสมัครครูทุกสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ด้วยห้องเรียนเสมือนจริง

📢ขอเชิญชวน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ร่วมประกวด สื่อสร้างสรรค์หนังสั้นต้านยาเสพติด

🙌 เยาวชนเชียงราย ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด🙌

ประกาศ!!!

เชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมฟรี!!

งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อนวัตกรรมของครู ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้

1. ช่วงที่ 1 วันที่ 6-7 ตุลาคม 2565

2. ช่วงที่ 2 (1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 65)

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมในเร็วๆ นี้

OBEC Content Center

ดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้สุดทันสมัย ครอบคลุมประเภทเนื้อหามากที่สุด

::: คลิกที่นี่ ::: เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ OBEC Content Center

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ Digitaltechnology ในการเรียนการสอน" ระหว่างวันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2562

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Multimedia for teaching" ระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2562

ผลงานความสำเร็จ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Digital Tools สำหรับการสอนในยุค 4.0"

ระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "Multimedia for teaching" ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2562