בית ספר מקוון

על הסרטון:

כתבה שיצרו התלמידים על טורניר הכדורגל שנקטע בעקבות המשבר בשני בתי ספר: עירוני ד׳ ועירוני א׳ בתל-אביב

גיא הרוש מכתה ח5 יצר את הסרטון הבא עם משפחתו על הפרויקט המשפחתי. תודה למשפחת הרוש על השיתוף.

מכתב-יועצות

שיעור אנגלית לכתות ז'

7th grade Online Lesson 1

שיעור אנגלית לכיתות ט'

9th Grade Online Lesson 1

שיעור אנגלית לכתות ח

8th Grade Online Lesson 1