מב"ט

מב"ט - מפגש בוקר טוב

מב"ט - מפגשי בוקר טוב - פותחים כל יום לימודים בעירוני ד. המפגש מתקיים בין השעות 8:10-8:20 ומוקדש לחשיפה לנושאים אשר אינם קשורים בתכנית הלימודים. נושאי אקטואליה, עניינים הקשורים בעולמם של התלמידים, תחומי דעת ועניין מגוונים ושיח חופשי, פתוח וגלוי בו מוזמנים התלמידים לפתח את דעתם ולחלוק את מחשבותיהם. מגוון הנושאים העולים במהלך שנת הלימודים גדול מאוד. לעתים גם תלמידים מתנדבים להעלות נושאים בשעה ייחודית זו, וכך מתאפשר להם לחשוף את עולמם ותחומי העניין שלהם לדיון כיתתי. בעמוד זה אנו חולקים חלק מהנושאים שהוצגו ומוצגים במפגשי הבוקר שלנו.

מבט עצים בתל אביב פברואר 2020.docx