מסלולים בחטיבת הביניים

בתשפ"א צפויות להיפתח 8 כיתות בשכבת ז':

לכל כיתה העשרה ייחודית.

כיתת המנהיגות המדעית

למידע נוסף

כיתת המחוננים

למידע נוסף

כיתת הספורט

למידע נוסף

כיתות מגמה

למידע נוסף