רישום לחטיבת הנעורים

3-87s-23 ברוכים הבאים כיתות ז תשפד.pdf

טפסים למילוי לנרשמים לחטיבת הנעורים, כיתות ז, תשפ"ד

יש להוריד את הטפסים והמסמכים, למלא אותם, לשים במעטפה ולהביא אותם לרשותכם לחטיבת הביניים, ועידת קטוביץ 47. 

יש למלא את חמשת הטפסים ולצרף את צילומי המסמכים המפורטים:

1.     תעודת זהות של ההורה דף ספח התעודה שבו רשום הילד. (מי שבידיו רק דרכון, יש להצטייד בו לצורך הרישום.) 

2.     שתי תמונות דרכון עדכניות של התלמיד/ה. מאחור יש לרשום את שם התלמיד/ה.

3.     צילום תעודת סיום של כתה ו.'

4.     עפ"י דרישת העיריה - צילום טופס מיסי עירית תל אביב (ארנונה.) אם הדירה שכורה, יש להביא צילום עמוד הפרטים של חוזה שכירות. ***תלמידים הגרים מחוץ לתל-אביב – יש להצטייד באישור לימודי חוץ מהעיריה/ המועצה של מקום המגורים. ללא אישור זה לא יתאפשר הרישום.

3-89s-23 טופס 2 הצהרת בריאות ז תשפד.pdf
3-88s-23 טופס 1 רישום ז תשפד.pdf
3-92s-23 טופס 5 ויתור סודיות ז תשפד.pdf
3-90s-23 טופס 3 אישור לפעילויות חוץ בית ספריות ז תשפד.pdf
3-93s-23 מכינת שילוב ז תשפד.pdf

כאן תמצאו עבודות קיץ המכסות את החומר הנדרש לשכבת ז' במקצועות כישורי שפה, מתמטיקה ואנגלית

טופס שאלון אישי-כיתת ספורט.pdf

כיתת הספורט תשפ"ד


הורים יקרים,

הקבלה לכיתת הספורט מותנית במעבר של שני שלבים:הזמנה למבדקי ספורט-עירוני ד.pdf

מתוך אתר העיריה - אגף החינוך

אם אתם תלמידי כיתה ו' באחד מבתי הספר העירוניים:

השיבוץ שלכם לכיתה ז' הוא אוטומטי לפי מרחב החינוך אליו משתייך בית הספר היסודי שלכם. 

איגרת השיבוץ תישלח אליכם הביתה עד סוף חודש דצמבר. אם מסיבה כלשהי לא קיבלתם את הודעת השיבוץ, תוכלו לצפות בשיבוץ שלכם דרך מערכת הרישום והשיבוץ, באמצעות מספר תעודת הזהות של אחד ההורים, שלכם ותאריך הלידה שלכם.

תלמידים הלומדים בבתי ספר ייחודיים, על אזוריים או תשע שנתיים

יגישו את הבקשה במערכת הרישום והשיבוץ בקישור זה

משוייכים אוטומטית לעירוני ד' בתי הספר:

בקשה לשיבוץ שלא במרחב החינוך 

לקריאה נוספת באתר העיריה: לחץ

תאריכים חשובים:

העברה לבית ספר אחר בחינוך העל יסודי

תלמידי החינוך העל יסודי, בכיתות ח'- י"א', המבקשים לעבור לבית ספר אחר בעיר יפנו את בקשתם לממונה על תחום המעברים בחינוך העל יסודי. לא יתאפשרו מעברים במהלך שנת הלימודים. מקרים פרטניים יטופלו על ידי הממונה על תחום הפרט. למידע נוסף - בקרו באתר העיריה כאן