רישום לחטיבת הנעורים

טופס ברוכים הבאים כיתות ז תשפב.pdf
טופס 2 הצהרות בריאות כיתות ז תשפב.pdf
טופס 4 בחירת חברים כיתות ז תשפב.pdf
טופס 5 ויתור סודיות כיתות ז תשפב.pdf

טפסים למילוי לנרשמים לחטיבת הנעורים, כיתות ז, תשפ"ב

לרשותכם שתי אפשרויות להעברת טפסי הרישום והמסמכים: האחת, לשים במעטפה בחטיבת הנעורים, ועידת קטוביץ 47, בתיבה במקום. אפשרות שניה, לצרף ולשלוח את הטפסים שמולאו דיגיטלית דרך הקישור הזה:

(הגשה דיגיטלית דרך הטופס המקושר למעלה, לא דרך מייל בבקשה)

יש למלא את חמשת הטפסים ולצרף את צילומי המסמכים המפורטים:

1. תעודת זהות של ההורה דף ספח התעודה שבו רשום הילד. (מי שבידיו רק דרכון, יש להצטייד בו לצורך הרישום.)

2. שתי תמונות דרכון עדכניות של התלמיד/ה. מאחור יש לרשום את שם התלמיד/ה.

3. צילום תעודת סיום של כתה ו.'

4. עפ"י דרישת העיריה - צילום טופס מיסי עירית תל אביב (ארנונה.) אם הדירה שכורה, יש להביא צילום עמוד הפרטים של חוזה שכירות. ***תלמידים הגרים מחוץ לתל-אביב – יש להצטייד באישור לימודי חוץ מהעיריה/ המועצה של מקום המגורים. ללא אישור זה לא יתאפשר הרישום.

טופס 1 רישום ז תשפב.pdf

ניתן לפתוח את הקבצים בעזרת תוכנת אדובי אקרובט או פוקסיט-רידר ואף למלא אותם באמצעות פונקצית Fill and Sign בתוך התוכנות ולשלוח במייל. כמו כן אפשר למלא את הטפסים דיגיטלית באתר לבלרון (קישור), הסבר במצגת.

טופס 3 אישור פעילויות חוץ בית ספריות תשפב.pdf
משלוח טפסים דרך לבלרון
מכינת שילוב תשפב.pdf

מתוך אתר העיריה - אגף החינוך

אם אתם תלמידי כיתה ו' באחד מבתי הספר העירוניים:

השיבוץ שלכם לכיתה ז' הוא אוטומטי לפי מרחב החינוך אליו משתייך בית הספר היסודי שלכם.

איגרת השיבוץ תישלח אליכם הביתה עד סוף חודש דצמבר. אם מסיבה כלשהי לא קיבלתם את הודעת השיבוץ, תוכלו לצפות בשיבוץ שלכם דרך מערכת הרישום והשיבוץ, באמצעות מספר תעודת הזהות של אחד ההורים, שלכם ותאריך הלידה שלכם.

תלמידים הלומדים בבתי ספר ייחודיים, על אזוריים או תשע שנתיים

יגישו את הבקשה במערכת הרישום והשיבוץ בקישור זה

משוייכים אוטומטית לעירוני ד' בתי הספר:

  • בבלי

  • יהודה המכבי

בקשה לשיבוץ שלא במרחב החינוך

  • אם אתם מעוניינים לבחור בבית ספר על יסודי אשר אינו במרחב החינוך שלכם, תוכלו להגיש בקשה לשינוי השיבוץ.

  • את הבקשה תוכלו להגיש במערכת הרישום והשיבוץ בעמוד זה, בתאריכים 20-16 בפברואר 2020 בלבד. המערכת תאפשר לכם לבחור חלופה אחת לשיבוץ ותשלח אליכם אישור בסיום תהליך הגשת הבקשה. מומלץ לשמור אישור זה.

  • במקרה בו מספר התלמידים שביקשו שיבוץ יעלה על מספר המקומות שנקבעו לאותו בית ספר על יסודי, תתקיים הגרלה בין התלמידים.

  • אם מסיבה כלשהי תרצו לבטל את בקשתכם לשינוי השיבוץ במרחב החינוך שלכם, תוכלו לעשות זאת בתאריכים 20-16 בפברואר בלבד. אם לא הצלחתם להיכנס שוב למערכת הרישום והשיבוץ, שלחו בקשה מנומקת עם פרטיכם לדוא"ל: al_yesodi@tel-aviv.gov.il​.

לקריאה נוספת באתר העיריה: לחץ


תאריכים חשובים:

העברה לבית ספר אחר בחינוך העל יסודי

תלמידי החינוך העל יסודי, בכיתות ח'- י"א', המבקשים לעבור לבית ספר אחר בעיר יפנו את בקשתם לממונה על תחום המעברים בחינוך העל יסודי. לא יתאפשרו מעברים במהלך שנת הלימודים. מקרים פרטניים יטופלו על ידי הממונה על תחום הפרט. למידע נוסף - בקרו באתר העיריה כאן