רישום לחטיבה העליונה, תשפ"ג

ימי הרישום לתיכון: 21.6-30.6, בין השעות 8:30-13:00.

טפסים ומסמכים לנרשמים לחטיבה העליונה

יש למלא ולהעביר את :

  1. כרטיס פרטים אישיים של התלמיד.ה

  2. טופס הצהרת בריאות

  3. טופס ארנונה (או חוזה שכירות, או אישור לימודי חוץ)

  4. תעודת זהות של אחד ההורים כולל ספח עם שם התלמיד.ה (או דרכון)

  5. תעודת בית ספר אחרונה של התלמיד.ה

  6. 2 תמונות פספורט של התלמיד.ה

יש להוריד, להדפיס, למלא ולהביא במעטפה לתיכון.


  • יש להקפיד למלא את הפרטים במדויק. מילוי חלקי או שגוי של הפרטים עלול לגרום קשיים ברישום לביה"ס וגם לאורך הלימודים.

  • ללא טופס\ארנונה או חוזה שכירות ולחילופין טופס אישור לימודי חוץ לא ניתן יהיה לבצע את ההרשמה.


טופס ארצי מקוון להצהרת בריאות ניתן למלא כאן.

טופס פרטים אישיים לתיכון.pdf