רשימות ספרים

רשימות הספרים המעודכנות לשנת הלימודים תשפ"א

לרשימת הספרים על-פי שכבות ולדף הנחיות לשימוש במערכת להשאלת ספרים דיגיטליים​ - לחץ/י כאן