רשימות ספרים

רשימות הספרים המעודכנות לשנת הלימודים תשפ"ג


הנחיות לרישום למערכת classoos תשפ_ג - חט_ב עירוני ד' ת_א (2).pdf

השאלת ספרים דיגיטאליים

חטיבת ביניים

הנחיות רישום ל-Classoos


הנחיות לרישום למערכת classoos תשפ_ג - חט_ע עירוני ד' ת_א (1) (1).pdf

השאלת ספרים דיגיטאליים

חטיבה עליונה

הנחיות רישום ל-Classoos