תמונות וחוויות עירוני ד'

פורימון עירוני ד', תשפ"ב