Rekultivace

Optimalizace managementu obnovy lesních porostů na stanovištích dotčených povrchovou těžbou (REKULTIVACE)

Mezioborový výzkumný projekt REKULTIVACE je společně řešen výzkumnými pracovníky Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzita v Praze a IFER - Ústavem pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.

Projekt pod evidenčním číslem QK1710241 je realizován v rámci Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 - 2025, programu ZEMĚ.

Řešení projektu bylo zahájeno v únoru 2017 a projekt bude řešen do konce roku 2021. V průběhu řešení projektu je plánováno dosažení celkem 21 výsledků, které budou k dispozici odborné veřejnosti na těchto webových stránkách projektu.

Předmět řešení projektu:

Předmětem řešení je srovnání lesních rekultivací post-těžební oblasti Sokolovska, které bude vycházet z vyhodnocení půdních vlastností a biodiverzity na lesních rekultivacích, provedení statistického inventarizačního šetření těchto porostů a dat ze sociologického šetření o hodnotě rekreace a vizuální percepci rekultivovaných porostů, včetně ekonomického ocenění potenciální hodnoty obnoveného lesního ekosystému s ohledem na primární produkci porostu a možnost plnění ekosystémových služeb.

Hlavní výsledky projektu:

1. Rámcové směrnice hospodaření pro lesní rekultivace

2. Software pro optimalizaci lesního hospodaření na antropogenních stanovištích ovlivněných těžbou