Video návody

Objednávání tlumočnických služeb

Službu objednávejte hned pokud víte o termínu, kdy potřebujete tlumočit! Nejpozdější termín jsou 3 až 4 dny!

  • písemně na email

  • SMS na telefon tlumočnice

  • Videohovor ve znakové řeči

  • Osobně v kanceláři tlumočnických služeb, či sociálně aktivizačních službách

viz kontakty Tlumočnická služba

Co je důležité dodržet u objednávky

Kdy? Datum a čas na termín objednání.

Kde? Místo setkání s tlumočníkem.

Co? Informace jestli jdeme k lékaři, na poštu, úřad, schůzku s právníkem či jiné. Tlumočník s vámi jde na předem domluvené místo, pokud potřebujete další službu je třeba se osobně domluvit nebo objednat další termín.

Kdo? Nezapomeňte se podepsat!

Zrušení objednávky

Objednání zrušit ihned, když víte, že termín nemůžete dodržet!

Pokud se klient nedostaví na smluvenou schůzku tlumočník čeká maximálně 15 min na místě a odchází.