Sociální rehabilitace

Posláním sociální rehabilitace je upevňovat a posilovat osobní kompetence a schopnosti a dovednosti klienta, které potřebuje k samostatnému a spokojenému životu. Dalším posláním sociální rehabilitace je podporovat uživatele služby v nezávislosti, soběstačnosti a také prevence sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením. Základem spolupráce mezi CZP-ZK a klientem je maximální využití stávajících schopností klienta a jejich posilování, upevňování a rozvíjení.

Pobočka Zlín

Gahurova 5265, 760 01 Zlín

Pobočka Uherské Hradiště

Palackého nám. 293, 686 01 Uherské Hradiště

Veřejný závazek

Stížnost

Vedení dokumentace

Cílová skupina uživatelů služby

osoby se zdravotním postižením

osoby se sluchovým postižením

osoby se zrakovým postižením

osoby s chronickým onemocněním

Kapacita služby:

okamžitá kapacita ambulantní služby SR Zlín - 1 uživatel

okamžitá kapacita terénní služby SR Zlín - 1 uživatel

okamžitá kapacita ambulantní služby SR UH. Hradiště - 1 uživatel

okamžitá kapacita terénní služby SR UH. Hradiště - 1 uživatel

Věková kategorie

mladí dospělí (19–26 let)

dospělí (27–64 let)

mladší senioři (65–80 let)

starší senioři (nad 80 let)