Naše sociální služby

Organizace poskytuje pro lidi ve Zlínském kraji následující sociální služby:


  • Sociální rehabilitace (podle § 70 zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění)

  • Tlumočnické služby (podle § 56 zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění)