odkazy jinam

Výběr odkazů na weby nabízející kompenzační pomůcky pro OZP

Odkazy na stránky, které nabízejí širší sortiment:

Doprava:

Přehled ostatních registrovaných sociálních služeb

[1] BUBENÍČKOVÁ, Hana, Petr KARÁSEK a Radek PAVLÍČEK. Kompenzační pomůcky pro uživatele se zrakovým postižením. 1. vyd. Brno: TyfloCentrum Brno, 2012, 136 s. ISBN 978-80-260-1538-3. Dostupné z: http://pomucky.blindfriendly.cz/