Kdo jsme

Služby jsou pro klienty cílové skupiny poskytovány ZDARMA

díky finanční podpoře Zlínského kraje, měst a obcí - Kdo nás podporuje

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.

se na území Zlínského kraje dlouhodobě zabývá problematikou života lidí zasažených stigmatem zdravotního postižení. V souladu s úpravami právních předpisů a od roku 2015 poskytuje se zaměřením na lidi se ztrátou sluchu tlumočnickou službu. Od roku 2021 nově vznikla v CZP - ZK Sociální rehabilitace pro zdravotně postižené.

Centrum pro zdravotně postižené působí ve Zlínském kraji samostatně od 1. 1. 2003, kdy bylo Sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb. V roce 2013 došlo ke změně právního statutu Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje z původního občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Tato změna je svázána se změnou právního předpisu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, respektive předpisu č. 304/2013 Sb., Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Zakladatelem Centra byl v roce 2013 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR.

Aktuální informace o organizaci a její struktuře jsou zde: O organizaci