Sociálně aktivizační služba

Sociálně aktivizační služba pro lidi s postižením sluchu je poskytována ambulantní formou

středa 12:00 - 20:00 na adrese Burešov 4886, 760 01 Zlín (1. p)

Poslání sociálně aktivizační služby

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, je vytvoření podmínek pro aktivní a důstojné prožívání stáří ve společnosti prostřednictvím nabídky aktivit, které klientům pomohou zachovat stávající soběstačnost i způsob života v přirozeném prostředí a s přirozenými sociálními vazbami.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

  • vytvoření prostoru pro pravidelné setkávání vrstevníků, zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, celoroční cyklus tematických přednášek (např. zdravý životní styl, bezpečí seniorů, cestopisné) a besed zaměřených na program celoživotního vzdělávání

Sociálně terapeutické činnosti:

  • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností např. kreativní ruční práce s použitím různých technik, procvičování paměti a pozornosti, skupinové hraní společenských her, relaxační cvičení, nácvik práce s počítačem, s mobilním telefonem aj.
  • odborná péče sociální pracovnice – konzultace, pomoc při jednání na úřadech, poskytnutí základního poradenství např. týkající se poskytování dávek státní sociální podpory, příspěvku na péči, pomoc v hmotné nouzi
  • nácvik péče o domácnost, např. péče o oděvy, úklid, chod kuchyně, zdravá výživa- rady, nápady

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí – pomoc při jednáních na úřadech
  • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům napsání žádosti, dopisu, krátkého životopisu
  • základní poradenství v oblasti sociálních služeb, kompenzačních pomůcek
  • informační servis a zprostředkování služeb – týkající se změn např. v legislativní oblasti, poskytování kontaktů atd.
  • orientace v prostředí města – poznávací vycházky ve městě a okolí, jednodenní poznávací výlety v rámci regionu a kraje

Personální zajištění

Renata Trávníčková, soudní tlumočnice do znakového jazyka Zlín

Oldřiška Baránková, tlumočnice do znakového jazyka Zlín

Vlasta Bartošíková, tlumočnice do znakové řeči Zlín

Mgr. Martina Trávníčková, pedagogický pracovník

Bc. Kateřina Kupčíková, sociální pracovnice