Odborné sociální poradenství pro sluchově postižené

!!! Aktuální informace!!!

Poradna se stěhuje k 1. 9. 2019 na Dům Kultury, Gahurova 5265, Zlín

Pracovnice služby:

Vlasta Bartošíková (po - čt)

Email: v.bartosikova@czp-zk.cz

Bc. Martina Kuldová (pá)

Email: m.kuldova@czp-zk.cz


Školní 492, 760 01 Zlín

Tel: 777 005 289

Tel: 577 012 483

Ambulantní služba

Pondělí 8:00 - 12:00 12:30 - 16:30

Úterý 13:00 - 16:30

Středa

Čtvrtek 13:00 - 16:30

Pátek 8:00 - 12:00

Terénní služba

Pátek 12:30 - 16:30

S čím vám můžeme pomoci

 • Poskytnutí informací a rad při získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, jejich zapůjčování, zácviku a servisu
  • výměna hadiček u sluchadel
  • výměna baterií
  • poradenství při poruchách sluchadel
 • Poskytnutí informace, rady nebo podpory směřující k řešení nepříznivé sociální situace žadatele – osoby se sluchovým postižením
 • Poskytnutí informace, rady nebo podpory členům rodiny osoby se sluchovým postižením
 • Poskytnutí sociálního a sociálně právního poradenství
 • Poskytnutí terénního odborného sociálního poradenství
 • Poskytnutí pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při vyřizování běžných záležitostí, při obnovení nebo upevnění kontaktů v místě bydliště uživatele
 • Poskytnutí informací a rad v oblasti vzdělávání, pracovního uplatnění, sociální rehabilitace a dalších oblastí souvisejících s problémy osob se sluchovým postižením
 • Zhotovování různých písemností, pomoc při vyplňování žádostí, formulářů ad.
 • Doprovázení (zastupování) uživatele v jednání na úřadech nebo jiných institucích
 • Odkazování uživatelů na další návazné služby, odborná pracoviště ad.
 • Zprostředkování kontaktů a jednání s úřady, institucemi, odbornými pracovišti, odborníky podle potřeb a přání uživatele