Sociálně aktivizační služba

Sociálně aktivizační služba pro lidi s postižením sluchu je poskytována ambulantní formou.

Místo poskytování

adresa: Burešov 4886, 760 01 Zlín

telefon: 577 012 483

Ambulantní služba je k dispozici:

středa: 12:00 - 18:00

Tlumočnice, tlumočník do znakového jazyka:

Renata Trávníčková, soudní tlumočnice do znakového jazyka

Oldřiška Baránková, tlumočnice do znakového jazyka

Ondřej Žáček, tlumočník do znakového jazyka

Sociální pracovnice:

Bc. Kateřina Kupčíková