O organizaci

Organizace Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.

Statut organizace: obecně prospěšná společnost

Identifikační číslo organizace: 26593823

Daňové identifikační číslo organizace: CZ26593823, Plátce DPH: NE

Registrace u Krajského soudu v Brně: O 680, veřejně přístupný rejstřík

Statutární zástupce organizace: Mgr. Michal Škrabánek, ředitel

Číslo účtu organizace: 182230439/0300

Datová schránka: jmwcmwx

Grafické znázornění aktuální struktury organizace

Grafické znázornění aktuální struktury organizace