Vsetín

Odborná sociální poradna

Pracovnice sluby: Bc. Lucie Poláchová

Smetanova 1484, 755 01 Vsetín

Tel: 777 005 302

Email: vsetin@czp-zk.cz

Pracovní doba poradny ambulantní Pracovní doba poradny terénní

Úterý Úterý 12:30 - 16:30

Středa 8:00 - 12:00 12:30 - 16:30 Středa

Čtvrtek 8:00 - 12:00 Čtvrtek 12:30 - 16:30

S čím vám můžeme pomoci

 • Poskytnutí informace, rady nebo podpory směřující k řešení nepříznivé sociální situace žadatele – osoby se zdravotním postižením
 • Poskytnutí informace, rady nebo podpory členům rodiny osoby se zdravotním postižením
 • Poskytnutí sociálního a sociálně právního poradenství
 • Poskytnutí terénního odborného sociálního poradenství
 • Poskytnutí pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při vyřizování běžných záležitostí, při obnovení nebo upevnění kontaktů v místě bydliště uživatele
 • Poskytnutí informací a rad při odstraňování architektonických bariér
 • Poskytnutí informací a rad při získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, jejich zapůjčování, zácviku a servisu
 • Poskytnutí informací a rad v oblasti vzdělávání, pracovního uplatnění, sociální rehabilitace a dalších oblastí souvisejících s problémy osob se zdravotním postižením
 • Zhotovování různých písemností, pomoc při vyplňování žádostí, formulářů ad.
 • Doprovázení (zastupování) uživatele v jednání na úřadech nebo jiných institucích
 • Odkazování uživatelů na další návazné služby, odborná pracoviště ad.
 • Zprostředkování kontaktů a jednání s úřady, institucemi, odbornými pracovišti, odborníky podle potřeb a přání uživatele