Kdo jsme

Služby jsou pro klienty cílové skupiny poskytovány ZDARMA

díky finanční podpoře Zlínského kraje, měst a obcí - Kdo nás podporuje

Tlumočnická služba

Poslání tlumočnické služby

Posláním tlumočnické služby Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje o.p.s. je zprostředkování komunikace, ulehčení při začlenění do běžného života, podpora soběstačnosti, rozvoje uživatele a zabránění sociální izolace.

Cíle poskytované služby

Zprostředkovat osobám se sluchovým postižením běžnou komunikaci za pomoci tlumočníka tak, aby byly maximálně odstraňovány komunikační bariéry. Poskytovat informace o způsobech a možnostech řešení obtížné sociální situace uživatele a o subjektech, které mohou poskytovat uživateli odbornou pomoc, včetně zprostředkování takové služby.

 • Předcházet sociálnímu vyloučení klientů služby
 • Posilovat soběstačnost klientů služby
 • Zachování přirozené sociální vazby klientů sociální služby s orientací na zachování způsobu života v jejich přirozeném prostředí

Zásady poskytování sociální služby

 • profesionalita – služby jsou poskytovány kvalifikovanými pracovníky, kteří se průběžně dále vzdělávají za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb.
 • nestrannost – pracovníci neupřednostňují některé klienta před jinými.
 • individuální přístup – pracovníci respektují individuální přání, potřeby a požadavky klientů.
 • diskrétnost – pracovníci zachovávají mlčenlivost o všech skutečnostech, souvisejících s poskytováním služby.
 • partnerství – pracovníci spolupracují s klientovi na hledání vhodných řešení a společně plánují průběh poskytování služby

Odborné sociální poradenství

Poslání služby odborného sociálního poradenství

Posláním služby je předávat lidem se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením informace o jejich právech, povinnostech a oprávněných zájmech, společně hledat různé možnosti řešení jejich situace, pomáhat tyto možnosti realizovat a přispívat tak ke zvýšení kvality jejich života. Sociální služba odborné sociální poradenství je poskytována podle § 37 odst.3 zákona o sociálních službách a zahrnuje tyto činnosti:

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cíle poskytované služby

Cílem je, že sám klient se umí zorientovat ve své nepříznivé sociální situaci, má dostatek informací a podpory k samostatnému rozhodnutí.

 • Předcházet sociálnímu vyloučení klientů služby
 • Posilovat soběstačnost klientů služby
 • Zachování přirozené sociální vazby klientů sociální služby s orientací na zachování způsobu života v jejich přirozeném prostředí

Zásady poskytování sociální služby

 • profesionalita – služby jsou poskytovány kvalifikovanými pracovníky, kteří se průběžně dále vzdělávají za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb.
 • nestrannost – pracovníci neupřednostňují některé klienta před jinými.
 • individuální přístup – pracovníci respektují individuální přání, potřeby a požadavky klientů.
 • diskrétnost – pracovníci zachovávají mlčenlivost o všech skutečnostech, souvisejících s poskytováním služby.
 • partnerství – pracovníci spolupracují s klientovi na hledání vhodných řešení a společně plánují průběh poskytování služby

Sociálně aktivizační služby

Poslání služby odborného sociálního poradenství

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, je vytvoření podmínek pro aktivní a důstojné prožívání stáří ve společnosti prostřednictvím nabídky aktivit, které klientům pomohou zachovat stávající soběstačnost i způsob života v přirozeném prostředí a s přirozenými sociálními vazbami.

Cíle poskytované služby

Cílem je udržet aktivní přístup k životu i s touto formou zdravotního postižení, posilovat umění komunikace s okolím a vybranými metodami upevňovat pozici neslyšících ve společnosti.

 • Předcházet sociálnímu vyloučení klientů služby
 • Posilovat soběstačnost klientů služby
 • Zachování přirozené sociální vazby klientů sociální služby s orientací na zachování způsobu života v jejich přirozeném prostředí

Zásady poskytování sociální služby

 • profesionalita – služby jsou poskytovány kvalifikovanými pracovníky, kteří se průběžně dále vzdělávají za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb.
 • nestrannost – pracovníci neupřednostňují některé klienta před jinými.
 • individuální přístup – pracovníci respektují individuální přání, potřeby a požadavky klientů.
 • diskrétnost – pracovníci zachovávají mlčenlivost o všech skutečnostech, souvisejících s poskytováním služby.
 • partnerství – pracovníci spolupracují s klientovi na hledání vhodných řešení a společně plánují průběh poskytování služby